Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  FIDEID  EVENTS 
 2419 FM  Sean Vibbert  IN  21004359  03/23  2030292  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2341  Raghav Venkat  FLA  14668233  07/23  2096250  NATLOPEN-OPEN[5day,bye1] 
 2193  Norberto Vela  MEX  13320393  05/24  5107989  NATLOPEN-U2300[4day,Senior] 
 2122  Advaith Vijayakumar  WA  15563114  12/24  30933196  NATLOPEN-U2300[4day,bye1] 
 2118 WFM  Anne-Marie Velea  WA  15689252  02/23  30930731  NATLOPEN-U2300[4day] 
 1982  Susheel Vishwa  VA  14918097  11/24  30920876  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1638  Melvin Vaughn  CA  12539906  05/23    NATLOPEN-U1700[4day,bye1] 
 1608  Frank James Valdez  CA  12445263  05/23    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1595  Shriyan Vuyyuru  TX  17035355  06/23  30997852  YOUTH-14UNDER TROPHY-PREMIER YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 1588  Vyas Vishal  UT  30080411  04/23    NATLOPEN-U1900[4day] 
 1550  Neil Vallabh  OH  15327320  06/23    NATLOPEN-U1700[4day,bye2] 
 1500  Rajeev Vellore  CA  15913368  03/23  30953227  YOUTH-14UNDER[AC002] 
 1436  Viraaj Vaidya  UT  16270460  06/23    NATLOPEN-U1500[2day] 
 1426  Veda Vishal  UT  30080422  04/23  39904628  NATLOPEN-U1500[4day] 
 1361  Clarke Raymond Vandenhoven  CA  30441457  01/23  30995744  NATLOPEN-U1900[4day] 
 1361  Clarke Raymond Vandenhoven  CA  30441457  01/23  30995744  CAMP-BOTH 
 1176  Aryan Vuyyuru  TX  17064058  06/23    YOUTH-9UNDER TROPHY-RESERVE YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 1152  Kyle Evan Varwig  NV  12857292  05/23  39901009  WBLITZ-OPEN 
 1112  Miles Van Kopp  CA  12730119  01/23    NATLOPEN-U1300[3day] 
 1056  Mark Vargas  AZ  12466346  06/23    NATLOPEN-U1300[4day] 
 1052  John-Paul Verow  TX  15208097  04/23  15208097  NATLOPEN-U1500[4day] 
 915  Andres A Vargas  AZ  12877119  06/23    NATLOPEN-U1300[4day] 
 885  Max Von Gluck  AZ  16741236  12/22    YOUTH-9UNDER 
 811/17  Kurt Von Hartleben  NV  30524707  03/24    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 738/11  Alexander Vlok  CA  30538838  03/23    YOUTH-14U-U1000[AC007] 
 109/07  Cyrus Vergasov  NV  30624622  06/23    YOUTH-9U-U800 TROPHY-NOVICE 
 105/16  Isaiah Vass  NV  30579534  04/24    YOUTH-14U-U1000 YBLITZ-14UNDER 
 105/07  Richard Vergasov  NV  30624595  06/23    YOUTH-14U-U1000 TROPHY-NOVICE