Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
 NO  RATING  NAME  ST  NOTES 
 1  1492  Zhuoyuan Wu  CA   
 2  1370  Sai Konala  AZ   
 3  1334  Aiden Chen  NV   
 4  1248  Ryuta Watanabe Nunez  CA   
 5  1199  Edira Xiao  CA   
 6  1013/20  Illia Yurchenko  TX   
 7  979  Olivia Ding  ID   
 8  960  Eric Xiao  CA   
 9  892  Andrew Huang  CA   
 10  851  Wilson Wang  CA   
 11  850  Kevin Cai  UT   
 12  825  Ararat Bagdasarian  CA   
 13  814/23  Veer R Garg  IL   
 14  749  Howard Li  CA   
 15  736/24  Zidaan HUssain  CA   
 16  713/11  Kuan Cheng Chio  NV   
 17  556/16  Daniel Cui  CA   
 18  513/13  Shunhe Zhao  CA