Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
 NO  RATING  NAME  ST  NOTES 
 1  1483  Zhuoyuan Wu  CA   
 2  1407  Sai Konala  AZ   
 3  1334  Aiden Chen  NV   
 4  1279  Ryuta Watanabe Nunez  CA   
 5  1162  Edira Xiao  CA   
 6  1049  Olivia Ding  ID   
 7  1014/20  Illia Yurchenko  TX   
 8  1014  Ararat Bagdasarian  CA   
 9  1007  Eric Xiao  CA   
 10  970  Howard Li  CA   
 11  893  Wilson Wang  CA   
 12  891  Andrew Huang  CA   
 13  850  Kevin Cai  UT   
 14  840  Veer R Garg  IL   
 15  768  Zidaan HUssain  CA   
 16  723/15  Kuan Cheng Chio  NV   
 17  621/18  Shunhe Zhao  CA   
 18  576/16  Daniel Cui  CA