Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
14 & Under   9 & Under  
 NO  RATING  BLITZ  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  BYES  NOTES 
 1  1790  1745  Shreyan Sarangi  UT  17058212  05/24     
 2  1640  1745  Lorenzo Antonio  CA  30219608  07/23     
 3  1616  1208  Jack Fang    16641045  05/23     
 4  1595  1296  Shriyan Vuyyuru  TX  17035355  06/23     
 5  1594  1474  Finn Belew  ID  15220601  10/23     
 6  1525  1221/20  Glenn Zhang  CA  30146519  03/23     
 7  1483  1281  Zhuoyuan Wu  CA  16772836  08/23     
 8  1463  933  Caleb Zeng  CA  16793530  02/23     
 9  1452  1158  Ridhi Varma Danduprolu  AZ  16433343  10/23     
 10  1421  1304  Hengrui Zhang    16613832  11/22     
 11  1413    Mike Enkhsaikhan  CA  15335582  02/23     
 12  1391  954  Dhanvi Namala  TX  30205159  06/23     
 13  1389  1308  Erika Chen    16423221  08/22     
 14  1267/23  1294/18  Parker James Ellis  UT  30160824  04/23     
 15  1289  1130/20  Anjun Andrew Chen  CA  17114781  11/22     
 16  1183  1281/20  DereK Li    17141597  11/22     
 17  1258  1265/20  Jacob Zhao    16446088  11/22     
 18  1215/16  1153/20  Carlos tian xiang Yu    30351543  11/22     
 19  1187  1193  Ethan Dygert    16484973  05/23     
 20  1174/16  1172/20  Michael ruilai Yang    30351559  11/22     
 21  1156  952  Gavin Tjipto  CA  30152362  04/24     
 22  1077  1015/18  Marcus McSheffrey  CA  30465017  02/23     
 23  1075/13    Lucas Reyes  NM  30422896  01/23     
 24  1089  973/20  Gavin Xiao  CA  16579698  04/23     
 25  973  780  Brandon Liu    16760697  05/23     
 26  962  764/20  Jeremy Yi    16685972  11/22     
 27  860  932/18  Max Mar    16704581  11/22     
 28  1112  916/20  Victor Yi    16685945  11/22     
 29  895  892/20  Alex Zuo    16779206  05/23     
 30  893  849  Wilson Wang  CA  30321425  10/23     
 31  872  889/20  Raymond Shi    16783397  03/23     
 32  862  1002/20  Ian Kim  CA  30230954  07/22     
 33  683/11  859/20  Larry Yunfan Zhou    30606752  05/23     
 34  858/25  826/20  Isabella Ding    16781955  11/22     
 35  1133  856/20  Guanting Mitt Wu  CA  30015132  11/22     
 36  834/15  801/20  Villon Chan  CA  30459868  02/23     
 37  762/21  832/20  Noah Lee  NV  17310866  09/22     
 38  808/21  828/20  Vincent Zhong    17141561  11/22     
 39  827  797/20  Andrew Zhen    17143938  11/22     
 40  825  760/20  Jeremy Zhang  CA  16478420  10/22     
 41  825  760/20  Jeremy Zhang    16478420  10/22     
 42  823/21  611/20  Wesley Yao    17114760  05/23     
 43  772/16  819/10  Emily Ruiyi Song    30576211  04/23     
 44  817  713/20  Neha Dhanasekaran  UT  16932553  01/23     
 45  667  807/20  Henry Zhou    16783471  11/22     
 46  620  768/20  Kyle Pe    16657482  11/22     
 47  636  733  Lawrence Cha    16979663  11/22     
 48  702/18  617/20  Clara Coyle  ID  17255835  03/24     
 49  670  474/20  Ivan Zhang    16921443  03/23     
 50  458  666/20  Zichun Henry Dai    16785503  04/23     
 51  623  567/20  Simon Li    17141638  11/22     
 52  402/14  612/18  Andrew Lee Ding    30353670  11/22     
 53  591/16  541/18  Alan Huang    30355633  11/22     
 54  585    Aaron Margolese    16771812  05/23     
 55  504/21  576/20  Sixing Frank Tao    17155074  04/23     
 56  558  557  Gabriel Skevin  CA  30014860  06/24     
 57  556/11  553/20  John Dong  CA  30508321  03/23     
 58  498  544/20  Owen Su    17052521  11/22     
 59  537  503/17  David Hendel  UT  16881801  04/23     
 60  510  536/20  Marcus Wu    30359815  11/22     
 61  502/16  501/20  Junxi Pan    30357280  11/22     
 62  442/16  444/20  Jieteng Tiger Yao    30360034  11/22     
 63  398/11  427/20  Xinwei Amy Song    30576310  04/23     
 64  419/16  393/20  Sean Ning    30357278  11/22     
 65  258/25  400/12  Victoria Hendel  UT  16881796  10/22     
 66  393/16  327/20  Ricky Xie  CA  30359963  11/22     
 67  356/16  362/10  Jonah Lee  NV  30612629  05/23     
 68  354/16  335/18  Johnny Junyu Jiang    30356819  11/22     
 69  283/21  233/18  Mingyou Liang    30356976  11/22     
 70  105/16  105/10  Isaiah Vass  NV  30579534  04/24