Advance Entriessummary

Players who entered in 2020 and carried over to 2021 will be entered manually and this will take a while.
Each player will receive an email when the process is completed.

National-Open   Women's   Chess-Camp   GM-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads   Beginner-Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
OPEN   Under 2300   Under 2100   Under 1900   Under 1700   Under 1500   Under 1300   Beginners  
 NO  RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  SCH  BYES  NOTES  * 
 1  947/08  Alexander Ulrich  KS  30096564  01/22  Fr-Sa       
 2  919/08  Shannon Dale Nipp  LA  17275158  03/22  Fr-Sa-Su       
 3  757/17  Zachariah Soto  AZ  16062024  06/22  Fr       
 4  635/14  Tamara Dovodja  KS  30097868  01/22  Fr-Sa-Su       
 5  403/08  Bryan Rivera  MI  16410156  03/22  Fr-Sa-Su       
 6   102/07  Darren Wang  CA  17214250  11/21  Fr-Sa      * 
 7    Daniel Arden Woodbury  NV  17302391  02/21  Fr-Sa      * 
 8    Shlok Gilda  FL  30159432  04/23  Fr-Sa-Su       
 9    Felix S Lemarinel Jr  CO  30075227  12/21  Fr-Sa-Su       
 10    Jarmila Ruzicka  FL  15609992  04/22  Fr-Sa-Su       
 11    Arzikia M Curry  FL  16956880  05/22  Fr-Sa-Su       
 12    Patrick Gullo  NH  30160012  04/22  Fr-Sa-Su       
 13    Paolo Di Lorenzo  DC  30161048  04/22  Fr-Sa       
 14    Jeremy Wilke  VA  17343557  03/22  Fr-Sa-Su       
 15    Gage Michael Boelter  UT  30161124  04/22  Fr-Sa-Su       
 16    Noah Phillips  TX  30161387  04/23  Fr-Sa-Su       
 17    Elizabeth Denhup  CA      Sa-Su       
 18    Jared Hayes Taylor  KY  30118304  02/22  Fr-Sa-Su       
 19    Mackenzie Kinzel  NY  30101946  01/22  Fr-Sa       
 20    Hermes Ayala  CO  30150702  03/22  Fr-Sa-Su       
 21    David Hubler  OR      Fr-Sa-Su       
 22    Jonathan Miller  LA  30054749  11/21  Fr-Sa-Su       
 23    Jeffrey C White  OR  30158371  04/22  Sa-Su       
 24    Jeff Miles  UT      Fr-Sa-Su       
 25    Cameron Tatz  NV      Sa       
 26    Michelle Nicholas Gramolini  MA  17239458  03/23  Fr-Sa-Su       
 27    John Sloan  NV  30133386  02/22  Fr-Sa-Su       
 28    Narpal Sandhu  CA  30152010  03/22  Fr-Sa-Su       
 29    Gabriel Wilder  MI  30108490  01/23  Fr-Sa       
 30    Jonathan Kelly  NV  30155613  03/22  Sa-Su       
 31    Federico Dottin  NV      Sa       
 32    Menachem Dorfman  CA  16395755  12/21  Fr-Su       
 33    Farid Hagverdiyev  NY  30156479  04/22  Fr-Sa-Su       
 34    Jason Bell  OR  30155388  03/23  Fr-Sa-Su       
 35    Nicholas Pasquale  CA      Sa       
 36    Amanda Craft  CA  30155994  03/22  Fr-Sa-Su       
 37    Travis Cramer  CA  30155969  03/23  Fr-Sa-Su       
 38    David Anthony Lacombe  IA  15662522  10/21  Fr-Sa-Su       
 39    Brandon Johnson  OR  30128571  02/22  Sa-Su       
 40    Scott Miller  CA  17282030  01/23  Fr-Sa-Su       
* indicates player transferred from 2020.  ** indicates 2021 participation confirmed.