Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
 NO  RATING  NAME  ST  NOTES 
 1  1014  Ararat Bagdasarian  CA   
 2  850  Kevin Cai  UT   
 3  1334  Aiden Chen  NV   
 4  723/15  Kuan Cheng Chio  NV   
 5  576/16  Daniel Cui  CA   
 6  1049  Olivia Ding  ID   
 7  840  Veer R Garg  IL   
 8  891  Andrew Huang  CA   
 9  768  Zidaan HUssain  CA   
 10  1407  Sai Konala  AZ   
 11  970  Howard Li  CA   
 12  1279  Ryuta Watanabe Nunez  CA   
 13  893  Wilson Wang  CA   
 14  1483  Zhuoyuan Wu  CA   
 15  1162  Edira Xiao  CA   
 16  1007  Eric Xiao  CA   
 17  1014/20  Illia Yurchenko  TX   
 18  621/18  Shunhe Zhao  CA