Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
 NO  RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  BYES  NOTES 
 1  390/16  Anna Baxindine    30352705  11/22     
 2  1594  Finn Belew  ID  15220601  10/23     
 3  636  Lawrence Cha    16979663  11/22     
 4  384/16  Aaron Jiaer Chen    30353656  11/22     
 5  1334  Aiden Chen  NV  16667116  05/23     
 6  396/15  Alexander Chen    30353668  11/22     
 7  1289  Andrew Chen    17114781  11/22     
 8  666  Jayson Yonghan Chen    30541763  03/23     
 9  163/19  Qiuyin Dora Chen    17139424  11/22     
 10  629  Roy Chen    17143992  11/22     
 11  819  Sharon Cheung    16782566  04/23     
 12  723/15  Kuan Cheng Chio  NV  30571630  04/23     
 13  702/18  Clara Coyle  ID  17255835  03/24     
 14  576/16  Daniel Cui  CA  17146160  06/24     
 15  681  Leya Daftuar  CA  30062016  11/22     
 16  1602  Rohan Daftuar  CA  17124531  09/23     
 17  458  Zichun Henry Dai    16785503  04/23     
 18  817  Neha Dhanasekaran  UT  16932553  01/23     
 19  402/14  Andrew Lee Ding    30353670  11/22     
 20  858/25  Isabella Ding    16781955  11/22     
 21  1049  Olivia Ding  ID  30219239  07/23     
 22  1187  Ethan Dygert    16484973  05/23     
 23  1267/23  Parker James Ellis  UT  30160824  04/23     
 24  1413  Mike Enkhsaikhan  CA  15335582  02/23     
 25  225/16  Michael Rundong Fan    30353701  11/22     
 26  267/16  Raphael Runxi Fan    30353699  11/22     
 27  1616  Jack Fang    16641045  05/23     
 28  578/16  Scott Fu    30353737  11/22     
 29  306/11  Mars Gao    30353740  11/22     
 30  840  Veer Garg  IL  30474529  02/24     
 31  851  Andrew Gu    17149923  11/22     
 32  255/16  Steven Gu    30353752  11/22     
 33  283/16  Samuel Xuanmo Han    30353783  11/22     
 34  545/11  Anna He    30575902  04/23     
 35  402/21  Alex Heller  CA  17146106  11/22     
 36  344/16  Angela W Hong    30355618  11/22     
 37  411/11  Lucas Kaizhe Hsiao    30576070  04/23     
 38  769  Derek Hu  CA  16641030  11/22     
 39  380/16  Shirley Xueyan Hu    30355626  11/22     
 40  591/16  Alan Huang    30355633  11/22     
 41  891  Andrew Huang  CA  17200312  06/23     
 42  694  Jayden Huang    17146112  11/22     
 43  106/08  Skylar Huang    30614876  05/23     
 44  768  Zidaan HUssain  CA  30386274  12/22     
 45  562/16  Neil Iyer    30502381  03/23     
 46  791/17  Nikita Iyer    30502986  03/23     
 47  1627  Alexander Jasinski  AZ  30029349  07/23     
 48  950/11  Byron Xu Jia    30576346  04/23     
 49  354/16  Johnny Junyu Jiang    30356819  11/22     
 50  456/16  Aaryan Khanna    17149160  04/23     
 51  1407  Sai Konala  AZ  30148052  03/23     
 52  411/17  Mayukh Koppanati  KS  30457395  02/23     
 53  1077  Jonathan Kwon  CA  30364241  11/22     
 54  713/21  Brandon Landas    16837525  05/23     
 55  758  Bennett Li    17052803  11/22     
 56  1183  DereK Li    17141597  11/22     
 57  688/16  Edward Guo Li    30356841  11/22     
 58  208/16  Flora Li    30356887  11/22     
 59  970  Howard Li  CA  30202916  06/24     
 60  358/11  Lucas Bingchen Li    30576263  04/23     
 61  466/21  Mary Zihan Li    30164449  04/23     
 62  516/11  Max Li    30356855  11/22     
 63  359/16  Philip David Li    17149917  04/23     
 64  286/11  Ryan Xuanyu Li    30576131  04/23     
 65  623  Simon Li    17141638  11/22     
 66  283/21  Mingyou Liang    30356976  11/22     
 67  878  Jessie Liao    17124944  11/22     
 68  682/16  Isaac Lien  CA  30356989  11/22     
 69  385/11  Hannah Lin    30576226  04/23     
 70  746/11  James Lin    30576243  04/23     
 71  188/11  Zhuomin Jemina Lin    30356998  11/22     
 72  973  Brandon Liu    16760697  05/23     
 73  860  Max Mar    16704581  11/22     
 74  585  Aaron Margolese    16771812  05/23     
 75  598/16  Geroge Na    30313350  10/22     
 76  1391  Dhanvi Namala  TX  30205159  06/23     
 77  926  Simon Nguyen  TX  30307066  10/23     
 78  745  Suri Nguyen  TX  30413767  01/24     
 79  403/10  Aaron Nie    30365376  11/22     
 80  419/16  Sean Ning    30357278  11/22     
 81  502/16  Junxi Pan    30357280  11/22     
 82    Nihan Spandan Patel  NV  30581991  05/24     
 83  460/11  Doga Polat  NV  30580863  04/24     
 84  827  Tara Prem  CA  16421952  08/23     
 85  938/16  Jason Qin    30351568  11/22     
 86  452/16  Jason Zishen Qu    30357295  11/22     
 87  107/06  Lewis Michael Reynolds  CA  30601263  05/23     
 88  103/06  Thomas Robert Reynolds  CA  30601200  05/23     
 89  1427  Tarun Sankar  AZ  17060275  06/24     
 90  601/11  Yijie Shao    30576338  04/23     
 91  872  Raymond Shi    16783397  03/23     
 92  203/16  Wyatt Shou    30357307  11/22     
 93  688/11  Hong Ning William Shu    30576230  04/23     
 94  772/16  Emily Ruiyi Song    30576211  04/23     
 95  460/16  Eric Ruikai Song    30576019  04/23     
 96  264/11  Richard Tianyu Song    30576125  04/23     
 97  398/11  Xinwei Amy Song    30576310  04/23     
 98  498  Owen Su    17052521  11/22     
 99  638  Sam Su    16983681  11/22     
 100  530  Joel Sun  CA  30147392  03/23     
 101  479/11  Katherine Sun    30359646  11/22     
 102  1043  Kelvin Sun    16779260  11/22     
 103  261/11  Lucas Sun    30576083  04/23     
 104  517/20  Chris Yutung Tai  CA  17146175  11/22     
 105  540/11  Skyler Tang    30359653  11/22     
 106  502  Sam Tao    17052536  11/22     
 107  504/21  Sixing Frank Tao    17155074  04/23     
 108  754/24  Mike Tie  WA  30270460  09/23     
 109  1156  Gavin Tjipto  CA  30152362  04/24     
 110  1176  Aryan Vuyyuru  TX  17064058  06/23     
 111  1595  Shriyan Vuyyuru  TX  17035355  06/23     
 112  504  Aurora Wang    17125026  11/22     
 113  342/11  Eason Wang    30575978  04/23     
 114  571/11  Mars Wang    30576278  04/23     
 115  129/15  Regina Borui Wang    30359712  11/22     
 116  893  Wilson Wang  CA  30321425  10/23     
 117  534/16  Yuese Joseph Wang    17156564  04/23     
 118  140/14  Audrey Wu    30359828  11/22     
 119  210  Cici Yuting Wu  CA  17124938  11/22     
 120  1133  Guanting Mitt Wu  CA  30015132  11/22     
 121  953  Harry Wu    16854528  11/22     
 122  510  Marcus Wu    30359815  11/22     
 123  405/16  Sean Yang Wu    30359805  11/22     
 124  1483  Zhuoyuan Wu  CA  16772836  08/23     
 125  587  Ryan Xia    16782551  11/22     
 126  393/16  Ricky Xie  CA  30359963  11/22     
 127  394/16  Amy Xu    30359992  11/22     
 128  507  Ryan Xu  CA  17146071  11/22     
 129  309/11  Emma Yang    30575997  04/23     
 130  731/16  Josh Yang    30360018  11/22     
 131  1174/16  Michael ruilai Yang    30351559  11/22     
 132  292/16  Jiehan Henry Yao    30360022  11/22     
 133  442/16  Jieteng Tiger Yao    30360034  11/22     
 134  823/21  Wesley Yao    17114760  05/23     
 135  453  Samantha Yee    17124992  11/22     
 136  962  Jeremy Yi    16685972  11/22     
 137  1112  Victor Yi    16685945  11/22     
 138  322/11  Bowen Chang Yin    30575930  04/23     
 139  1100  Hunter Young    16478441  11/22     
 140  619  Benjamin Yu    30360050  11/22     
 141  489/22  Bill Yu    17149133  11/22     
 142  1215/16  Carlos tian xiang Yu    30351543  11/22     
 143  1014/20  Illia Yurchenko  TX  30137104  03/23     
 144  469/16  Frederic Zhang  CA  30360087  11/22     
 145  1421  Hengrui Zhang    16613832  11/22     
 146  670  Ivan Zhang    16921443  03/23     
 147  825  Jeremy Zhang    16478420  10/22     
 148  600/23  Pengpeng Tom Zhang    30576280  04/24     
 149  939  Sophia Yuxin Zhang  UT  16473046  03/24     
 150  283/11  Annie yanning Zhao    30576928  04/23     
 151  138/11  Jonathan Li Zhao    30576916  04/23     
 152  814/11  Justin Zhao    30360113  11/22     
 153  827  Andrew Zhen    17143938  11/22     
 154  471/22  Daniel Zhen    17144005  11/22     
 155  808/21  Vincent Zhong    17141561  11/22     
 156  667  Henry Zhou    16783471  11/22     
 157  211/11  Jerry Zhou    30576250  04/23     
 158  683/11  Larry Yunfan Zhou    30606752  05/23     
 159  895  Alex Zuo    16779206  05/23